Dla Firm

Przedsiębiorstwo VOTUM posiada status Zakładu Pracy Chronionej.Firmy podejmujące z nami współpracę nabywają uprawnień do obniżenia comiesięcznych obowiązkowych wpłat na PFRON.
  Przedmiotowa ulga miesięcznie wynosi  okolo .80 % ceny netto usługi.